DRAŠAR, Z. Studie rekonstrukce rybníku Těšík v k.ú. Horní Bory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Menšík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Princ, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 111271