DOLEŽAL, F. Administrativní objekt - Brno,Medlánky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Eliáš, Luboš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klvaňa, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 111265