BUREŠ, M. Obnova Alfredovy chaty v Jeseníkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Semrád, Antonín

Navrhovaná známka

eVSKP id 111244