POLANSKÝ, D. Analýza nákladů stavebního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Aigel, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Výskala, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 111567