POSPÍŠILOVÁ, I. Centrum odpočinku v Lavičkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalousek, Lubor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Soudek, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 111573