HOLÁ, L. Posouzení odtokových poměrů na toku ve správě Povodí Moravy, s.p. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Uhmannová, Hana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Niklová, Věra

Navrhovaná známka

eVSKP id 111343