NOVÁK, L. Pravděpodobnostní modelování smykové únosnosti předpjatých betonových nosníků: Citlivostní analýza a semi-pravděpodobnostní metody návrhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Drahomír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Doležel, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 111523