PERHALOVÁ, A. Víceúčelový objekt v Plzni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmak, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Straka,, Bohumil

Navrhovaná známka

eVSKP id 111548