HRABINOVÁ, B. Vytvoření předpovědi průměrných měsíčních průtoků pro řízení zásobní funkce fiktivní vodní nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Menšík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sobek, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 111350