POLAČEK, F. Domov pro seniory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Struhala, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jelínek, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 111565