KIRÁL, M. Komplexní hospodaření s vodou v obytném objektu v obci Pařezov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hyánková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hubačíková,, Věra

Navrhovaná známka

eVSKP id 111401