ŠÍN, K. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalousek, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janík, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 111655