VAŇOUSOVÁ, M. Ubytovací zařízení se zázemím pro děti bez domova a sociálně potřebné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bantová, Sylva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Herman, Adolf

Navrhovaná známka

eVSKP id 111700