LORENC, V. Analýza proudových poměrů v okolí nové vodní elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Duchan, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Roth, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 111467