POLÁKOVÁ, J. Stolování na cestách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Varga, Peter

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 50235