FICBAUER, V. Hodnocení environmentálních rizik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Babinec, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Oravec,, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 23959