DOMBKOVÁ, J. Pevnost v ohybu a hydrolytická stabilita FRC/PFC dentálního bi-materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Poláček, Petr

Ve své práci studentka měřila mechanické vlastnosti v ohybu bi-materiálového trámečku složeného z částicového a vláknového kompozitu. V začátku práce se vyskytly problémy s přípravou vzorků, ale ty byly postupně vyřešeny díky předchozím zkušenostem. Požadavky práce byly nakonec i přes některá zaváhání splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Trautmann, Radoslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování E
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 23982