DŘÍNOVSKÝ, L. Znalecký standard pro ocenění podniků výroby stavebních hmot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Drochytka, Rostislav

prospěl

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Števulová, Nadežda

prospěl

Navrhovaná známka

Dobrý, Oldřich

prospěl

Navrhovaná známka

eVSKP id 23571