PAVLÍK, J. Vybrané problémy s diagnostiky izolačních systémů točivých elektrických strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hammer, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Radek,, Szabó

Navrhovaná známka

Singule, Vladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 48551