GUZEJ, M. Metody prostorové a spektrální charakterizace světelných zdrojů používaných v automobilové technice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Horský, Jaroslav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Černý,, Pavel

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Samek, František

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 106636