LELEK, M. Návrh modulu inteligentní sítě pro 2D sběr radiačních dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Wilfert, Otakar

Posudek vedoucího vypracoval Ing. Patrik Predný z firmy ELEDUS s.r.o. Student se v teoretické části zaměřuje na principy vzniku radiace, možné druhy detektorů a využití rentgenového záření v průmyslu, kdy uvažuje různé druhy komerčních řešení stínění - to hodnotím velice pozitivně. Velice dopodrobna popisuje navržené schéma obvodu, kde jednotlivé části rozděluje do bloků s popisy funkcí. Práce je doprovázena výpočty, tabulkami s hodnotami vybraných součástek a obrázky. Dále klade důraz na zdrojovou literaturu a dostatečně ji cituje ve svém textu. Líbí se mi řešení napájecích obvodů, například v případě zdroje VN pro GM trubici. Musím ale vytknout textovou podobu teoretické části, která je náročnější ke čtení, avšak v případě praktické části dal student na moje doporučení ze semestrálního projektu a tuto část popisuje odborně a působí na mě čtivě. Musím podotknout, že praktická část je popsána velice odborně. Student svou práci završil návrhem mechanického provedení krabičky, do níž osadil navrženou elektroniku zařízení. Výstupem je kompletní hotové řešení použitelného zařízení v praxi. Ocenil bych, aby se student ve své práci zamyslel nad úpravou a návrhem výrobních procesů v případě sériové výroby. Tím mám na mysli například vylepšení procesu aplikace stínění řídícího mikrokontroléru. Splnit zadání této práce byl nelehký úkol, avšak student jej splnil na výbornou.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Polášková, Lenka

Posudek vypracovala Ing. Lenka Polášková z firmy NXP Semiconductors. Viz přiložený PDF soubor.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 110432