NIMRICHTER, A. Analýza finančních trhů s pomocí hlubokého učení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mašek, Jan

Student v rámci práce řešil velmi aktuální tématiku analýzy finančních trhů s pomocí hlubokého učení. Přestože student v rámci semestrálního projektu vykonal minimum práce, během diplomové práce se jeho přístup výrazně změnil. Pravidelně docházel na konzultace a dokázal sám řešit problémy. Výsledkem bylo, že dokázal dohnat časovou ztrátu ze zimního semestru a práci dovedl do úspěšného konce. Vzhledem k tomu, že bylo nutné potřebné výpočty vykonat na speciálním serveru, který byl často obsazen jinými studenty, nebyly včas dokončeny všechny typy výpočtů a optimalizací, jak bylo původně plánováno. To ale nepovažuji za velký nedostatek. S prací jsem spokojený a hodnotím ji známkou B/80 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Burget, Radim

Hlavním přínosem práce je systém pro udělení doporučení k nákupu či prodeji dané virtuální měny a výzkum a experimentální ověření na časových řadách finančního charakteru, které byly predikovány algoritmy strojového učení a umělé inteligence. Experiment byl vhodně navržen a experimentálně ověřen. Po formální stránce nemám k práci připomínky. V práci oceňuji, že teoretická část vychází z poměrně aktuálních recenzovaných zdrojů, v praktické části se podařilo dosáhnout zhodnocení více než 500 % a výsledky jsou přehledně prezentovány v grafech. Hlavní problémem práce je, že zadání vyžaduje čtyři virtuální měny, zatímco práce uvažuje pouze tři. Vytkl bych také, že práce používá pouze standardní postupy a nebylo vyzkoušen i nějaký vlastní experiment. Na druhou stranu, pro tyto páry byly provedeny optimalizace a veškerá ověření.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 110064