BÁRDOSSY, A. Multiplatformní aplikace pro správu síťových prvků Mikrotik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Krajsa, Ondřej

Student měl podle zadání vytvořit interaktivní aplikaci pro správu sítě založené na aktivních prvcích Mikrotik a to v jazyce Python pro zajištění přenositelnosti mezi různými operačními systémy. Toto studentem vytvořená aplikace splňuje. Samotné řešení ovšem není ani zdaleka ideální. Ovládání aplikace je složité, resp. podstatně jiné něž logická struktura konfiguračního stromu RouterOSu. Instalace je poměrně složitá a také spouštění není intuitivní. Realizovaná aplikace umožňuje správu jednoho prvku, nikoliv hromadnou správu. Po formální stránce práce také není na dobré úrovni. Z těchto důvodů práci hodnotím 60/D

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Frolka, Jakub

Zadáním diplomové práce bylo vytvořit interaktivní aplikaci pro hromadnou správu síťových prvků Mikrotik v jazyce Python. Práce je po formální i odborné stránce na velmi špatné úrovni. Obsahuje velké množství překlepů, vět se špatnou formulací. Objevují se i odkazy na špatné kapitoly. Práce není psána v trpném rodě, ale v první osobě. Špatná práce s citacemi, nejen jejich použití, ale i seznam literatury obsahuje neověřené zdroje a nejsou uvedeny dle normy ČSN ISO 690. Po odborné stránce v práci je uvedeno více detailů u některých méně důležitých částí, jako např. popis vývojového prostředí. Kapitoly 5 až 8 obsahují popis veškerých použitých knihoven pro vývoj aplikace, spolu s ukázkami kódů a popisů jednotlivých funkcí a souborů obsahující části aplikace. Velkou část popisů by bylo vhodné uvést do příloh práce. Kapitola 10 obsahuje návod pro instalaci aplikace, tento návod mohl být více propracován. Instalace na operační systém Linux by byla daleko jednoduší, pokud by byl dodán instalační skript, který by sám nainstaloval veškeré závislosti nutné pro chod aplikace. Obsahově práce mohla být lépe rozvržena, namísto uvedených ukázek kódů bych více ocenil uvedení vývojových diagramů funkčnosti jednotlivých komponentů. V zadání práce bylo vytvoření aplikace pro hromadnou správu síťových prvků, tato část není splněna, avšak na správu jednoho zařízení je funkční. Grafické rozhraní má horší logické rozvržení a mohlo být podobné nástroji Winbox. Bohužel je v aplikaci snaha zahrnout velké množství různých konfigurací, ale ty jsou pak možné konfigurovat jen v základních parametrech. Ocenil bych pouze několik funkcí, ale s více možnostmi. Jako jednu z největších nevýhod navržené aplikace vidím absenci možností výběru při konfiguraci, nebo nápovědy jaké jsou možnosti nastavení. Je také uváděno, že aplikace je dynamická a podporuje více oken, to vidím jako plus, ale bohužel není tato funkce dotažena do konce a při otevření dalšího podokna jsou všechny okna resetovány do výchozí pozice levého horního rohu a překrývají se. Z hlediska obsahu kódů aplikace na mě působí, že je poskládána z různých knihoven a student se nesnažil vynechat nepoužívané části kódu. Na základě uvedených nedostatků navrhuji hodnocení E/50 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 110347