KONIAR, M. Vazbení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rathouský, Luděk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zentková, Barbora

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 109935