LAZÁRKOVÁ, M. Studie řízení pracovníků v obchodní organizaci k rozvoji podnikání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce je zpracována na základě samostatného přístupu k návrhu řešení. Vykazuje zájem o řešenou oblast a schopnost rychle najít základní principy, které je možno v obchodní organizaci použít pro zlepšení současného stavu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Záměrem byl rozvoj podnikání v obchodní organizaci na základě kvalitní ho provádění obchodní činnosti pracovníky. Záměr byl naplněn.
Splnění stanovených cílů B Záměrem byl rozvoj podnikání v obchodní organizaci na základě kvalitní ho provádění obchodní činnosti pracovníky. Záměr byl naplněn.
Splnění stanovených cílů B Záměrem byl rozvoj podnikání v obchodní organizaci na základě kvalitní ho provádění obchodní činnosti pracovníky. Záměr byl naplněn.
Splnění stanovených cílů B Záměrem byl rozvoj podnikání v obchodní organizaci na základě kvalitní ho provádění obchodní činnosti pracovníky. Záměr byl naplněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Výchozí bylo zmapování okolí obchodního podniku a na tomto základu i analýza organizace uvnitř dle zdrojů podnikání. Na těchto dvou výchozích oblastech byl sestaven nový návrh a to jak z hlediska komunikace koncepčního i výkonného charakteru za použití teoretických přístupů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Výchozí bylo zmapování okolí obchodního podniku a na tomto základu i analýza organizace uvnitř dle zdrojů podnikání. Na těchto dvou výchozích oblastech byl sestaven nový návrh a to jak z hlediska komunikace koncepčního i výkonného charakteru za použití teoretických přístupů.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Předložené výsledky návrhu by měly zajistit rozvoj podnikání na základě dobrých vztahů v dodavatelsko odběratelských oblastech.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Výchozí bylo zmapování okolí obchodního podniku a na tomto základu i analýza organizace uvnitř dle zdrojů podnikání. Na těchto dvou výchozích oblastech byl sestaven nový návrh a to jak z hlediska komunikace koncepčního i výkonného charakteru za použití teoretických přístupů.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Předložené výsledky návrhu by měly zajistit rozvoj podnikání na základě dobrých vztahů v dodavatelsko odběratelských oblastech.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Výchozí bylo zmapování okolí obchodního podniku a na tomto základu i analýza organizace uvnitř dle zdrojů podnikání. Na těchto dvou výchozích oblastech byl sestaven nový návrh a to jak z hlediska komunikace koncepčního i výkonného charakteru za použití teoretických přístupů.
Praktická využitelnost výsledků B Předložené závěry po schválení majitelem firmy a managementem obchodní organizace budou sloužit k lepším komunikačním vazbám v čase i lépe uspokojí zákazníky
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Předložené výsledky návrhu by měly zajistit rozvoj podnikání na základě dobrých vztahů v dodavatelsko odběratelských oblastech.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Předložené výsledky návrhu by měly zajistit rozvoj podnikání na základě dobrých vztahů v dodavatelsko odběratelských oblastech.
Praktická využitelnost výsledků B Předložené závěry po schválení majitelem firmy a managementem obchodní organizace budou sloužit k lepším komunikačním vazbám v čase i lépe uspokojí zákazníky
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce vykazuje znalost směrnic pro uspořádání práce i formálních náležitostí. Odborná terminologie i jazyk jsou na úrovni inženýrské práce.
Praktická využitelnost výsledků B Předložené závěry po schválení majitelem firmy a managementem obchodní organizace budou sloužit k lepším komunikačním vazbám v čase i lépe uspokojí zákazníky
Praktická využitelnost výsledků B Předložené závěry po schválení majitelem firmy a managementem obchodní organizace budou sloužit k lepším komunikačním vazbám v čase i lépe uspokojí zákazníky
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování dokumentuje znalost práce s odbornými literárními zdroji a jejich použitím. Jsou respektovány pravidla citací.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce vykazuje znalost směrnic pro uspořádání práce i formálních náležitostí. Odborná terminologie i jazyk jsou na úrovni inženýrské práce.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce vykazuje znalost směrnic pro uspořádání práce i formálních náležitostí. Odborná terminologie i jazyk jsou na úrovni inženýrské práce.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce vykazuje znalost směrnic pro uspořádání práce i formálních náležitostí. Odborná terminologie i jazyk jsou na úrovni inženýrské práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování dokumentuje znalost práce s odbornými literárními zdroji a jejich použitím. Jsou respektovány pravidla citací.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování dokumentuje znalost práce s odbornými literárními zdroji a jejich použitím. Jsou respektovány pravidla citací.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování dokumentuje znalost práce s odbornými literárními zdroji a jejich použitím. Jsou respektovány pravidla citací.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořík, Jan

Rozsah a zpracování plní očekávání od závěrečné práce. Doporučuji analýzy posléze dále rozvinout se zaměřením na vnější okolí/vlivy společnosti DEK.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112076