KVÍTEK, A. Tvorba metodiky plánování procesního řízení výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla zpracována po celý závěrečný ročník magisterského studia se zájmem o oblast produkčních procesů a jejich řízení. Autor si uvědomuje postavení informačních technologií pro budoucí automatizaci a digitalizaci v průmyslové praxi a za těchto přístupů realizoval i řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl práce byl v celém rozsahu splněn a ještě řešení se dotklo vazeb na vytížení výrobní kapacity s vazbami na informační systém podniku a dat pro operativní plánování výroby.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení byl zvolen již tradičními kroky. Vyšel z teoretických poznatků, na které jsou navázány výsledky pro řízení produkčních procesů. Závěry analýzy jednoznačně vyzvedly nedostatky v oblasti tok informací pro zadávání zakázek do výrobního procesu a zajištění potřebných materiálových prvků nákupem. Návrh pracuje s potřebnými teoretickými metodami pro oblast plánování.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Navržené kroky realizace zavedení ERP systému do podniku usnadní managementu podniku i produkčních systémů plnit zakázky v požadovaných dodacích termínech v potřebné časové vazbě na distribuční společnosti.
Praktická využitelnost výsledků B Navržené kroky řešení výrobního plánování jsou dobrou základnou pro rozhodnutí TO managementu k jejich zavedení do konkrétních podmínek výrobního podniku.
Splnění stanovených cílů A Cíl práce byl v celém rozsahu splněn a ještě řešení se dotklo vazeb na vytížení výrobní kapacity s vazbami na informační systém podniku a dat pro operativní plánování výroby.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení byl zvolen již tradičními kroky. Vyšel z teoretických poznatků, na které jsou navázány výsledky pro řízení produkčních procesů. Závěry analýzy jednoznačně vyzvedly nedostatky v oblasti tok informací pro zadávání zakázek do výrobního procesu a zajištění potřebných materiálových prvků nákupem. Návrh pracuje s potřebnými teoretickými metodami pro oblast plánování.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce i formální náležitosti plně respektují směrnici pro zpracování závěrečné práce na univerzitě. Terminologie i jazyková úroveň odpovídají danému oboru zpracování práce a vystihují podstatu navržených technologií.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Navržené kroky realizace zavedení ERP systému do podniku usnadní managementu podniku i produkčních systémů plnit zakázky v požadovaných dodacích termínech v potřebné časové vazbě na distribuční společnosti.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování předložené práce dokumentuje autorovu znalost využití literárních zdrojů pro tvorbu návrhů řešení. Směrnice pro citaci odborné práce jsou také respektovány.
Praktická využitelnost výsledků B Navržené kroky řešení výrobního plánování jsou dobrou základnou pro rozhodnutí TO managementu k jejich zavedení do konkrétních podmínek výrobního podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce i formální náležitosti plně respektují směrnici pro zpracování závěrečné práce na univerzitě. Terminologie i jazyková úroveň odpovídají danému oboru zpracování práce a vystihují podstatu navržených technologií.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování předložené práce dokumentuje autorovu znalost využití literárních zdrojů pro tvorbu návrhů řešení. Směrnice pro citaci odborné práce jsou také respektovány.
Splnění stanovených cílů A Cíl práce byl v celém rozsahu splněn a ještě řešení se dotklo vazeb na vytížení výrobní kapacity s vazbami na informační systém podniku a dat pro operativní plánování výroby.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení byl zvolen již tradičními kroky. Vyšel z teoretických poznatků, na které jsou navázány výsledky pro řízení produkčních procesů. Závěry analýzy jednoznačně vyzvedly nedostatky v oblasti tok informací pro zadávání zakázek do výrobního procesu a zajištění potřebných materiálových prvků nákupem. Návrh pracuje s potřebnými teoretickými metodami pro oblast plánování.
Splnění stanovených cílů A Cíl práce byl v celém rozsahu splněn a ještě řešení se dotklo vazeb na vytížení výrobní kapacity s vazbami na informační systém podniku a dat pro operativní plánování výroby.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Navržené kroky realizace zavedení ERP systému do podniku usnadní managementu podniku i produkčních systémů plnit zakázky v požadovaných dodacích termínech v potřebné časové vazbě na distribuční společnosti.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení byl zvolen již tradičními kroky. Vyšel z teoretických poznatků, na které jsou navázány výsledky pro řízení produkčních procesů. Závěry analýzy jednoznačně vyzvedly nedostatky v oblasti tok informací pro zadávání zakázek do výrobního procesu a zajištění potřebných materiálových prvků nákupem. Návrh pracuje s potřebnými teoretickými metodami pro oblast plánování.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Navržené kroky realizace zavedení ERP systému do podniku usnadní managementu podniku i produkčních systémů plnit zakázky v požadovaných dodacích termínech v potřebné časové vazbě na distribuční společnosti.
Praktická využitelnost výsledků B Navržené kroky řešení výrobního plánování jsou dobrou základnou pro rozhodnutí TO managementu k jejich zavedení do konkrétních podmínek výrobního podniku.
Praktická využitelnost výsledků B Navržené kroky řešení výrobního plánování jsou dobrou základnou pro rozhodnutí TO managementu k jejich zavedení do konkrétních podmínek výrobního podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce i formální náležitosti plně respektují směrnici pro zpracování závěrečné práce na univerzitě. Terminologie i jazyková úroveň odpovídají danému oboru zpracování práce a vystihují podstatu navržených technologií.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce i formální náležitosti plně respektují směrnici pro zpracování závěrečné práce na univerzitě. Terminologie i jazyková úroveň odpovídají danému oboru zpracování práce a vystihují podstatu navržených technologií.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování předložené práce dokumentuje autorovu znalost využití literárních zdrojů pro tvorbu návrhů řešení. Směrnice pro citaci odborné práce jsou také respektovány.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování předložené práce dokumentuje autorovu znalost využití literárních zdrojů pro tvorbu návrhů řešení. Směrnice pro citaci odborné práce jsou také respektovány.
Splnění stanovených cílů A Cíl práce byl v celém rozsahu splněn a ještě řešení se dotklo vazeb na vytížení výrobní kapacity s vazbami na informační systém podniku a dat pro operativní plánování výroby.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení byl zvolen již tradičními kroky. Vyšel z teoretických poznatků, na které jsou navázány výsledky pro řízení produkčních procesů. Závěry analýzy jednoznačně vyzvedly nedostatky v oblasti tok informací pro zadávání zakázek do výrobního procesu a zajištění potřebných materiálových prvků nákupem. Návrh pracuje s potřebnými teoretickými metodami pro oblast plánování.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Navržené kroky realizace zavedení ERP systému do podniku usnadní managementu podniku i produkčních systémů plnit zakázky v požadovaných dodacích termínech v potřebné časové vazbě na distribuční společnosti.
Praktická využitelnost výsledků B Navržené kroky řešení výrobního plánování jsou dobrou základnou pro rozhodnutí TO managementu k jejich zavedení do konkrétních podmínek výrobního podniku.
Splnění stanovených cílů A Cíl práce byl v celém rozsahu splněn a ještě řešení se dotklo vazeb na vytížení výrobní kapacity s vazbami na informační systém podniku a dat pro operativní plánování výroby.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení byl zvolen již tradičními kroky. Vyšel z teoretických poznatků, na které jsou navázány výsledky pro řízení produkčních procesů. Závěry analýzy jednoznačně vyzvedly nedostatky v oblasti tok informací pro zadávání zakázek do výrobního procesu a zajištění potřebných materiálových prvků nákupem. Návrh pracuje s potřebnými teoretickými metodami pro oblast plánování.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce i formální náležitosti plně respektují směrnici pro zpracování závěrečné práce na univerzitě. Terminologie i jazyková úroveň odpovídají danému oboru zpracování práce a vystihují podstatu navržených technologií.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Navržené kroky realizace zavedení ERP systému do podniku usnadní managementu podniku i produkčních systémů plnit zakázky v požadovaných dodacích termínech v potřebné časové vazbě na distribuční společnosti.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování předložené práce dokumentuje autorovu znalost využití literárních zdrojů pro tvorbu návrhů řešení. Směrnice pro citaci odborné práce jsou také respektovány.
Praktická využitelnost výsledků B Navržené kroky řešení výrobního plánování jsou dobrou základnou pro rozhodnutí TO managementu k jejich zavedení do konkrétních podmínek výrobního podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce i formální náležitosti plně respektují směrnici pro zpracování závěrečné práce na univerzitě. Terminologie i jazyková úroveň odpovídají danému oboru zpracování práce a vystihují podstatu navržených technologií.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování předložené práce dokumentuje autorovu znalost využití literárních zdrojů pro tvorbu návrhů řešení. Směrnice pro citaci odborné práce jsou také respektovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vlček, Radim

Autor dle mého názoru se snažil o optimalizaci některých výrobků společnosti VMT Ecopack sro. Struktura a popis procesů jsou mi v některých místech nejasné a nesrozumitelné. Nepochopil jsem také přínos a přidanou hodnotu společnosti. Návrh ERP systému můžeme obecně vzít jako vhodný nástroj pro lepší plánování a v současné době se také řeší v rámci skupiny

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji C
Splnění stanovených cílů C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 109706