NESVADBOVÁ, P. Zdravotně technické instalace provozní a výrobní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bárta, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vrána,, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 55140