VENTUROVÁ, A. No hard feelings [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jakalová, Zuzana

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 109885