HEJDUK, A. Frekvenční obtisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Richard, Loskot

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 109877