YARMOLSKYY, O. Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpil, Vladislav

Původní diplomovou práci student Bc. Oleksandr Yarmolskyy v řádném termínu neobhájil a dostal příležitost ji doplnit. Vzhledem k tomu, že pan Yarmolskyy psal svou diplomovou práci již v předchozím akademickém roce a v mezidobí odešel původní vedoucí diplomové práce Ing. Bohumil Novotný, Ph.D. z VUT, byl jsem ustanoven náhradním vedoucím já. Ihned po neúspěšné obhajobě mě dne 13.6.2018 student Yarmolskyy e-mailem kontaktoval s dotazem na nutné změny a já jsem mu poslal 13 konkrétních bodů k opravě. Bohužel až do 30.7.2018 se diplomové práci věnoval jen nárazově, neboť měl údajně rodinné problémy. Toho dne mi poslal aktuální verzi s řadou oprav a následně pak další konkrétní dotazy, na které jsme reagoval písemnou odpovědí. Celkem jsme si vyměnili přibližně 8 dopisů a lze říci, že dotazy pana bakaláře byly konstruktivní a že z počátku pracoval sice nesoustředěně, ale přibližně 14 dní opravdu zodpovědně a intenzivně. Za důležité považuji, že odstranil hlavní nedostatky původní práce a to je přebírání výstupů z jiných prací bez řádné citace, a tedy podezření z plagiátorství nyní pravděpodobně odpadá a práce s literaturou je na akceptovatelné úrovni. Formální zpracování práce je průměrné. Pan Yarmolskyy bohužel podle vlastních sebekritických slov neověřil veškerá tvrzení simulacemi, nicméně v práci je obsažen vlastní přínos autora, zadání práce je většinově splněno, citace a práce s literaturou jsou korektní a práci lze dle mého názoru uznat za obhajitelnou, i když navržený počet bodů se blíží spodní hranici. Dotazy: 1) Jak lze využít distribuované a stochastické algoritmy v přístupových a jak v transportních sítích? 2) Jaké jsou výhody stochastického přístupu výpočtu oproti heuristickému?

Navrhovaná známka
E
Body
57

Posudek oponenta

Kenyeres, Martin

viďte pdf prílohu

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 112912