AMBROŽOVÁ, M. Bytový dům, Letovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hofman, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 113674