DOSTÁL, T. Vliv nového základu na konstrukci vinného sklepa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Vladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Závacký, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 113931