ČIČMANEC, J. Koučování ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Linkeschová, Dana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Škríb, Ivan

Navrhovaná známka

eVSKP id 113906