KULÍK, M. Možnosti financování stavební zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocourková, Gabriela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sladký, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 114125