HROCHOVÁ, Ž. Bytový dům v Hrabišíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kervitcer, Marek

Navrhovaná známka

eVSKP id 114031