KRUPICOVÁ, S. Dezinfekce pitné vody - aspekty navrhování a provozování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rajnochová, Markéta

Navrhovaná známka

eVSKP id 114111