MIKLAS, J. Dvoubytový rodinný dům s provozem masáží v Tečovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vlach, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 114184