KOUŘIL, T. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Berková, Petra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pilný, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 114095