SOPÚCH, M. Využití ultrazvukové impulzové metody k ověření kvality betonu v konstrukcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocáb, Dalibor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Cikrle, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 114371