ROUPEC, J. Mezní a degradační procesy magnetoreologických tlumičů odpružení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazůrek, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bauer, František

Navrhovaná známka

Ondrůšek, Čestmír

Navrhovaná známka

Dobeš, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 49723