VOLNÝ, M. Vytápění objektu archeoparku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vyhlídalová, Karolína

Navrhovaná známka

eVSKP id 114466