SAŇÁKOVÁ, M. Řízení rizik stavební zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Waldhans, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sukup, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 114338