RÁSOCHOVÁ, L. Rodinný dům s kadeřnickým salonem, Česká [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kacálek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rebrova, Tatiana

Navrhovaná známka

eVSKP id 114327