POSPÍŠIL, D. Mineralogické složení dinasu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevřivová, Lenka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kotouček, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 114310