ONDŘEJOVÁ, B. Aproximace vlečných křivek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Holcner, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Všetečka, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 114277