MERTA, D. Automatizace v projektech vývoje softwarových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 114563