SYCHRA, M. Plánování cest v letecké dopravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krčmář, Radim

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 114916