ZVĚŘINA, J. Interiérová lokalizace ve 3D [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Polčák, Libor

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 114869