ORSÁK, M. Analýzy síťového provozu na procesoru NXP a FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vrána, Roman

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 114771