KIŠŠ, M. Rozpoznávání historických textů pomocí hlubokých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 114758